“Ik vertrouw de mainstream media niet. De media wordt door maar zes mensen beheerst.”

Het mediagebruik van jongeren staat door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen onder druk.

Jongeren worden steeds vaker blootgesteld aan desinformatie. Tegelijkertijd merken we dat steeds meer jongeren zich niet herkennen in de media. Ze hebben het gevoel niet of negatief gerepresenteerd te worden en ook sluiten besproken thema’s in het nieuws slecht aan bij hun leefwereld. Deze ontwikkelingen maken jongeren kwetsbaar voor desinformatie en berichtgeving die polarisatie in de hand werkt. Ook komt de vorming van democratische waarden onder jongeren op deze manier onder druk te staan. Under Pressure zet jonge rolmodellen en de beproefde Under Pressure desinformatie game in om deze ontwikkeling tegen te gaan. Zo stimuleren we kritisch denken, mediawijsheid en de versterking van democratische waarden onder jongeren.

Neem contact op

Projectdoelen

Under Pressure heeft als doel om kritisch denken en mediawijsheid onder jongeren te stimuleren. Daarom richten we ons op:

  1. 1
    Het versterken van weerbaarheid tegen desinformatie onder jongeren om polarisatie, isolatie en extremisme tegen te gaan.
  2. 2
    Het versterken van democratisch burgerschap onder jongeren, met een focus op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.

Hoe werkt het?

Onze lesmethode bestaat uit drie lessen waarin peer education en gamification worden gecombineerd.

Peer education

Diversion heeft ruim 15 jaar ervaring in peer education. Onze peer educators zijn betrokken jongeren die worden opgeleid om als rolmodel maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken bij andere jongeren. Zij kunnen echt in de leefwereld van jongeren stappen. Onze peer education methoden richten zich daarbij op soms controversiële onderwerpen die in de (culturele) taboesfeer liggen of politiek gevoelig zijn. Op zoek naar een eigen identiteit spiegelen jongeren zich in deze levensfase vooral aan mensen met een vergelijkbare ervaringswereld. Kennis afkomstig van mensen die qua leeftijd, taalgebruik en (culturele)achtergrond dicht bij hen staan, wordt eerder geaccepteerd. Peer educators zijn als geen ander in staat om de afstand tussen docent en leerling te verkleinen. In de afgelopen jaren heeft Diversion meer dan 1.300 peer educators opgeleid om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken.

Serious game

De beste manier om te leren hoe desinformatie werkt, is door het zelf een keer te doen. Dit is in het kort de filosofie van DROG. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelde DROG in 2018 de game Bad News in samenwerking met het Social Decision Making Lab van de Universiteit van Cambridge. In de game stap je in de schoenen van een verspreider van desinformatie. Je staat aan het roer van je eigen desinformatie-imperium waarmee je nietsvermoedende twitteraars dient te misleiden en daarmee zoveel mogelijk volgers te verzamelen.

Over het lesprogramma

Het Under Pressure lesprogramma is ontwikkeld in het kader van het onderwijsproject PEGAP. PEGAP (Peer Education and Gamification Against Polarisation) is een Europees project, mede gefinancierd vanuit het Erasmus+ programma van de Europese Unie en Fonds21. Het lesprogramma en de methodologie zullen ontwikkeld en getest worden in Nederland, waarna het project in verschillende Europese landen zal worden uitgerold.

Neem contact op

Partners

Financiers